Sök

2019-03-14

Vi sopar undan efter vintern

Våren är här och sopmaskinen har börjat sopa upp sanden efter vinterns halkbekämpning från gatorna.  

Sopa gator

Foto: Mostphotos

Kommunen börjar sandupptagningen i mars med att sopa större leder i tätorten, till exempel Träslövsvägen, Västra Vallgatan och Birger Svenssons väg där kollektivtrafiken går. Sopmaskinen kör de centrala delarna först och jobbar sig utåt. De större gatorna sopas först och därefter bostadsgatorna.

Läs gärna mer om sandupptagningen och i vilken turordning vi sopar gator och gång- och cykelvägar samt turordning för våra serviceorter. Du kan se vilket område (i de centrala delarna) vi sopar just nu, via vår karta Länk till annan webbplats.. Vecka 12 börjar vi köra i område 1 samt i Tvååker.

Fastighetsägare får gärna sopa ut gruset i gatan från trottoaren innan vi kommer med sopmaskinen.