varningsikon

2021-02-26

Kommunens verksamheter påverkas av covid-19

Varbergs kommun arbetar löpande med att anpassa verksamheten utifrån situationen.

Läs mer om Information med anledning av covid-19

Sök

Vi söker jourhem/familjehem till flyktingbarn

27 april 2015Socialförvaltningen

Varbergs kommun tar emot ensamkommande flyktingbarn. Därför söker vi nu efter ett jourhem och flera familjehem. Vill du hjälpa ensamkommande flyktingbarn?

Allt fler yngre ensamkommande flyktingbarn anländer till Varberg. De har flytt från krisdrabbade länder. De flesta flyttar in på kommunens ungdomsboende eller till släktingar, men en del är för unga för det eller saknar släktingar att bo hos. Dessa barn och ungdomar behöver vuxenstöd på olika sätt.

 

Familjehem

En del ensamkommande barn kan behöva ett familjehem eftersom de inte har några föräldrar i Sverige. De behöver bo i familjehem för kortare eller längre tid.

Läs mer om att bli familjehem

 

Jourhem

Att vara ett kontrakterat jourhem innebär att man fortlöpande står till Varbergs kommuns förfogande. En vuxen är då hemma på heltid. Man blir kontrakterad för en eller flera platser för att ta emot de barn och ungdomar som kommunen behöver placera.

Man får ett arvode även när inget barn är placerat i hemmet. Full omkostnadsersättning utgår när ett barn är placerat.


Vill du veta mer? Är du intresserad?

Kontakta familjehemsgruppen
Besöksadress:
Birger Svenssons väg 28B
432 40 Varberg