Sök

2019-09-24

Vinterfest i visionens anda för alla kommunens medarbetare

I december är kommunkoncernens samtliga medarbetare inbjudna till en gemensam vinterfest. Arbetsgivaren Varbergs kommun vill på detta sätt önska sina anställda god jul och visa uppskattning för fina insatser i riktning mot Varbergs vision.

Under 2018–2019 pågår ett utvecklingsarbete kring visionen Varberg – Västkustens kreativa mittpunkt i kommunens organisation. 2019 kommer också att avslutas med en vinterfest i visionens anda.

- Visionen är en stark kulturbärare i vår organisation och förhoppningen är att den ska bli ännu tydligare genom det arbete som just nu pågår i alla våra verksamheter. Vinterfesten är både ett sätt att lyfta visionen och ett värdefullt tillfälle att samla kommunens medarbetare för att gemensamt glädjas och känna stolthet över det man åstadkommer tillsammans, säger kommundirektör Carl Bartler.

Festen blir också årets julklapp till alla kommunens medarbetare. Tidigare år har det sett olika ut med julklappar i olika delar av kommunens organisation. Med vinterfesten tas ett samlat grepp för att ge alla medarbetare samma sak. För att alla ska få plats kommer vinterfesten att fördelas på totalt fyra kvällar i Arena Varberg, den 9–12 december.

Årets medarbetarpriser delas ut

Under festkvällarna kommer vinnarna av kommunens medarbetarpriser att tillkännages. Alla anställda kan lämna in nomineringar till priserna och på plats i Arena Varberg kommer det alltså att tillkännages vilka årets vinnare är. Kriterierna för att bli nominerad till utmärkelserna är starkt knutna till kommunens vision.


Varbergs kommuns vision: Varberg – Västkustens kreativa mittpunkt
Verksamhetsidé: Vi ska förenkla människors vardag och inspirera dem att uppnå sina drömmar.
Förhållningssätt: Hållbarhet och delaktighet
Ledord: Nytänkande, framåtanda, kunskap och mod