Sök

2019-12-12

Vinnarna av kommunens medarbetarpriser 2019

Årets kreativa medarbetare, Årets värdskapare och Årets jämställare har tillkännagetts under tre vinterfestkvällar när kommunen samlat sina medarbetare i Arena Varberg.

Varbergs kommun delar varje år ut priser till medarbetare som inspirerar och visar vägen mot visionen, Varberg – Västkustens kreativa mittpunkt. Alla medarbetare är välkomna att lämna in en eller flera nomineringar för att lyfta fram någon som i visionens anda har visat prov på exempelvis nytänkande, framåtanda, kunskap, mod och ett inkluderande förhållningssätt. Här presenteras årets vinnare!

Årets kreativa medarbetare: Maria Hagelberg och Jenny Rydén

Maria och Jenny får priset för sitt arbete med Varbergs nya stadsdel Västerport och hur de tar med sig visionen in i det arbetet.

Årets kreativa medarbetare gratuleras från scenen.

Motivering
Att bygga en ny stadsdel kräver kloka människor som är med och leder utvecklingen. Att ta sig an arbetet utifrån alla hållbarhetsdimensioner kräver dessutom både uthållighet, envishet, samverkan, kommunikation, nytänkande, och framför allt en rejäl dos av kraft och mod. Maria och Jenny personifierar alla delar av visionen i sitt arbete med Projekt Västerport. De inspirerar sina kollegor att sikta högre och att ta nya grepp i utvecklingsarbetet, och de banar vägen för morgondagens hållbara stad.

Årets värdskapare: Mona-Lisa Turesson

Mona-Lisa arbetar som syn- och hörselsamordnare och får priset för att hon omsätter kommunens vision i handling genom sitt sätt att vara i vardagen.

Årets värdskapare gratuleras från scenen.

Motivering
Mona-Lisa behöver varje dag vara nytänkande, modig och kreativ. Hon utför sitt arbete som kommunens syn- och hörselsamordnare med stort driv och enorm kompetens. Genom att utbilda kommunens personal ger hon ringverkningar så att fler kan sätta fokus på att förenkla vardagen för invånare med nedsatt syn och hörsel. Hon har ett inkluderande förhållningssätt, bidrar till minskad isolation och hjälper individer tillbaka in i gemenskapen på ett sätt som är ovärderligt, även för anhöriga och för samhället. Dessutom är Mona-Lisa en pärla som kollega, hon bjuder ofta på sig själv och skapar på så vis ett öppet och varmt klimat på arbetsplatsen.

Årets jämställare: Nina Reale, Karin Lindqvist, Sandra Andersson, Sofie Dock, Julia Börjesson, Jenny Schneider och Lillevi Albertsson

Dessa sju pedagoger från Derome förskola får utmärkelsen för ett nytänkande arbetssätt som i visionens anda inkluderar framåtanda och mod. (På bilden saknas Lillevi Albertsson.)

Årets jämställare gratuleras från scenen.

Motivering
Pedagogerna från Derome förskola valde att filma sig själva i vardagen för att kunna ta reda på om de gjorde skillnad i bemötandet av flickor respektive pojkar. Ett modigt initiativ till ett nytänkande utvecklingsarbete där gruppen ville granska sig själva och få syn på sin egen praktik, för att därmed också få möjlighet att kunna utveckla den!

Mer om kommunens medarbetarpriser

I år har ett drygt femtiotal medarbetare blivit nominerade och de tre utmärkelserna har tillkännagetts, en per kväll måndag-onsdag, i samband med den vinterfest som samtliga kommunens medarbetare bjudits in till. Festen är uppdelad på totalt fyra kvällar för att alla medarbetare ska få plats i Arena Varberg.

Årets jury har bestått av kommundirektör Carl Bartler, personaldirektör Kristina Taremark, samhällsutvecklingsdirektör Josefin Selander och kommunikationschef Krister Svahn. Vinnarna kommer att få ta emot sina diplom under kommunfullmäktiges sammanträde den 17 december.

Alla medarbetare som blivit nominerade uppmärksammas under vinterfestkvällarna, de syns också på Varbergs kommuns Instagramkonto under hösten.