Sök

Vinnare av kommunens Miljöpris 2015

5 juni 2015Kommunen

Juryn för Varbergs kommuns miljöpris har beslutat att årets miljöpris går till Ronny Pihlblad, grundare av företaget PIVAB AB.

Inramat diplom till vinnaren hänger på en vägg

Prisutdelningen kommer att ske i samband med nationaldagsfirandet i Societetsparken den 6 juni, högtidsstunden börjar kl. 16.00. Prisutdelare är Gösta Bergenheim, kommunfullmäktiges ordförande samt Martin Bagge, miljöprisjuryn.


Miljöpriset har delats ut sedan 1992. Årets jury består av Martin Bagge (Miljö- och hälsoskyddsnämnden), Jonas Noréus (FN-föreningen), Jannike Åhlgren (Marknad Varberg), Roger Kardemark (Barn- och utbildningsnämnden) och Ewa Klang (Kommunstyrelsen).

Text

Motivering

Ronny Pihlblad har i närmare 40 år arbetat innovativt och med att förbättra arbetsmiljön i lackeringsbranschen och fordonsindustrin. De patenterade produkterna som har utvecklats inriktas såväl på att vara energisnåla som att minimera påverkan på omkringliggande miljö. Energianvändningen har minskats med två tredjedelar och filtreringen av partiklar har gjorts så pass effektiv att luftkvaliteten för personalen kan likställas med kliniskt ren.


Ronny Pihlblads hängivna arbete med miljöinriktade innovationer i en konservativ bransch är föredömligt. Han har visat originalitet och nytänkande som i vissa delar är världsledande. Andra människors hälsa, deras närmiljö och den yttre miljön är alla vinnare. Hans arbete är ett gott exempel på hållbar utveckling.