Sök

Vill du odla mitt i Sörse?

10 april 2014Hamn- och gatuförvaltningen

Nu startar vi upp odlandet på odlingslotterna i södra Sörse!

Vill du veta mer om detta projekt kan du klicka på bifogad fil nedan.

Odla på Sörse Pdf, 101.7 kB. (Pdf, 101.7 kB)