Sök

2020-01-08

Västra Vallgatan stängs för bygget av Varbergstunneln

Från 13 januari stängs Västra Vallgatan från Otto Torells gata till Birger Svenssons väg 40-42, vid infarten till Montessoriskolan och parkeringen på före detta inlinesbanan.

Västra Vallgatan i december 2019

Här listar vi de viktigaste förändringarna för dig som trafikant:

Gående och cyklister

Gång- och cykeltrafik leds om till östra sidan av gatan. Västra Vallgatan mellan Engelbrektsgatan och Eskilsgatan är avstängd för cykeltrafik. Lättaste sättet att nå stationen med cykel är via Magasinsgatan.

Gående och cyklister kan nå stationsområdet via en passage över arbetsområdet. Detta gäller under hela byggtiden men passagen kommer att flyttas beroende på var projektet rbetar.

Cykelparkering finns på norra sidan av stationshuset och vid bussterminalen. Det finns också cykelparkeringar vid Engelska parken. Cykelparkeringen söder om stationen stängs.

Buss

Stads- och regionbussar trafikerar bussterminalen som vanligt i kvarteret mittemot stationen.

Bil

På kartan nedan ser du vilken del av Västra Vallgatan som stängs av och vilka vägar som är öppna för trafik. Behörig trafik, boende och räddningstjänstfordon till fastigheter i det avstängda området är tillåten. Varutransporter till verksamheter hänvisas till Eskilsgatan och Engelbrektsgatan.

Så når du stationen söderifrån

  • Västkustvägen - Trädlyckevägen - Östra Vallgatan - Engelbrektsgatan – hämta och lämna vid parkeringsplatsen på Kungsgatan, Teaterplatsen
  • Västra Vallgatan - Kyrkogatan - Östra Vallgatan - Engelbrektsgatan - hämta och lämna vid parkeringsplatsen på Kungsgatan, Teaterplatsen
  • Västra Vallgatan – Södra Hamnvägen – Östra Hamnvägen - Briggen (P)

Så når du stationen norrifrån

  • Birger Svenssons väg - parkeringsplats på före detta inlinesbanan (P)
  • Östra Hamnvägen - Briggen (P)
  • Västkustvägen - Trädlyckevägen - Östra Vallgatan - Engelbrektsgatan - hämta och lämna vid parkeringsplatsen på Kungsgatan, Teaterplatsen
  • Birger Svenssons väg - Göteborgsvägen - Östra Långgatan - Engelbrektsgatan - hämta och lämna vid parkeringsplatsen på Kungsgatan, Teaterplatsen

Parkeringar

Pendelparkeringar finns på ytan för före detta inlinesbanan längs Birger Svenssons väg. Du kan också parkera i parkeringshuset Briggen på Östra Hamnvägen.

Trafikverket har gjort iordning pendelparkeringsplatser utmed Östra Hamnvägen på västra sidan av järnvägen. Varbergs kommun planerar för en parkering på ytan av före detta Bullerbyns förskola, i förlängningen av Norra väggen.

Parkeringsplatser i centrum Länk till annan webbplats.

Taxi

Taxi flyttar till Engelbrektsgatan ner mot Västra Vallgatan.

Håll dig uppdaterad om trafikomledningar i centrum på www.varberg.se/trafikinfo.

Karta över trafikomledning i centrum från 13 januari 2020