Sök

Västra Vallgatans asfaltsgupp - en tillfällig lösning

23 maj 2014Hamn- och gatuförvaltningen

Asfaltguppen som finns på gatan nu är tillfälliga och kommer att finnas kvar tills den egentliga ombyggnaden startar våren 2015.

Guppen har placerats ut för att bilarna ska sakta ner och de gör särskilt stor nytta i sommar då fler bilar än annars passerar. Låga hastigheter minskar risken för att människor skadas allvarligt i trafiken.

När Västra Vallgatan är färdigombyggd ska det vara lätt för fotgängare att korsa gatan och det ska också bli lättare att cykla längs gatan.

Västra Vallgatan kommer även i framtiden att vara en gata att köra långsamt på. Målet är att fotgängare och cyklister ska kunna samsas med bussar och bilar om utrymmet och att Västra Vallgatan blir en trevlig gata att vara på. Hamn- och gatuförvaltningen kommer under år 2014 att ta fram ett förslag på gatans framtida utseende.

Orsaken till ombyggnaden är att stadsbussarna år 2015 kommer att börja gå längs Västra Vallgatan, som en del av ett nytt linjenät.