Sök

2019-05-20

Västra Vallgatan öppnar tillfälligt i sommar

De förberedande ledningsarbetena på Västra Vallgatan har gått snabbare än planerat, vilket innebär att gatuavsnittet förbi stationen kan öppna tillfälligt för trafik i sommar.

Västra Vallgatan öppnar tillfälligt i sommar

Från början var det tänkt att ledningsarbetena inför tunnelbygget skulle hålla på till september, då Trafikverket genom entreprenören Implenia börjar förberedande arbeten med servicetunneln i Järnvägsparken. Men arbetena har gått snabbare än väntat och gatan asfalteras redan i början av juni. Detta innebär att Västra Vallgatan, på avsnittet mellan Otto Torells gata och Engelbrektsgatan, kan öppna för trafik under sommaren.

- Med tanke på att trafiken in till Varberg ökar under sommarmånaderna ser vi det som positivt att kunna öppna för trafik i sommar innan förberedelserna för tunnelbygget drar igång på allvar i höst, säger Paul Gruber, trafikchef på hamn- och gatuförvaltningen.

Samma trafikomledning i höst som tidigare

- Vi stänger igen den 31 augusti då Implenia startar sina förberedande arbeten inför tunnelbygget. Då leds trafiken norrifrån in via Göteborgsvägen, precis så som det varit nu i vår, förklarar Paul.

Bussar försvinner tillfälligt från Kyrkogatan

I samband med att ledningsarbetena startade i januari fick två busslinjer, som normalt trafikerar Västra Vallgatan söderut från bussterminalen, istället köra Engelbrektsgatan – Östra Vallgatan – Kyrkogatan till Gallerian. Den tillfälliga öppningen av Västra Vallgatan innebär att bussarna inte trafikerar Kyrkogatan i sommar och därmed kan korttidsparkeringar på gatan komma tillbaka under sommarmånaderna, till gagn för de som har butiker längs gatan.