Sök

2019-05-15

Västerport: Nu har alla tävlingsbidrag till etapp 1 lämnats in.

Sista datum är passerat för att lämna in bidrag till markanvisningstävlingen i etapp 1 i Västerport.
-De förslag jag hittills tittat på ser jättefina och spännande ut, säger projektledare Maria Hagelberg.
Inom kort börjar juryns arbete.

Intressenterna tävlar om 12 lotter i etapp 1, ett område där det ska byggas 500 lägenheter, verksamhetslokaler, en förskola och ett hotell.
-Vid en första anblick ser de inlämnade förslagen mycket lovande ut. Flera har satsat på trä och tegel som fasadmaterial, och de har arbetat på att få gröna gårdar. Det är, som vi sagt tidigare sagt, delar av Sveriges bygg- och arkitektelit som är med och tävlar, säger projektledare Maria Hagelberg.
-Idag har vi påbörjat arbetet med att gå igenom alla förslag för att få en grundläggande uppfattning om bidragen. När det arbetet är färdigt kommer juryn att ta vid.

Gestaltning och hållbarhet

Kommunen har satt ett fast pris på byggrätterna i Västerport. Det betyder att intressenterna inte väljs ut utefter vem som betalar mest. Istället tävlar de om vem som bäst uppfyller kommunens krav på gestaltning och hållbarhet. Bland de tävlande finns både lokala och externa företag/företagsgrupper representerade.

Kommunen bjöd in drygt 40 av de på förhand kvalificerade byggaktörerna och har fått in ett 20-tal bidrag.
-Några har insett att de inte hinner med just nu på grund av andra projekt, men meddelat att de gärna återkommer i etapp 2. Någon hade önskat större lotter och några ville se en annan typ av parkeringslösning. Men vi har över 20 förslag med hög kvalitet till 12 lotter så vi är mycket nöjda, säger Maria Hagelberg.

Beslut kommunstyrelsen efter sommaren

En jury kommer nu att utse ett vinnande förslag per lott. Det slutgiltiga beslutet om vilka som kommer att få bygga i Västerports första etapp fattas av kommunstyrelsens politiker efter sommaren. Juryn består av fyra representanter från Varbergs kommun, plus två externa ledamöter:

• Maria Söderlund, stadsarkitekt (ordförande)
• Cecilia Frederiksen, stadsträdgårdsmästare
• Claus Pedersen, planchef
• Kristina Hellerströn, mark- och exploatering
• Jenny Rydén, hållbarhetsansvarig projekt Västerport
• Margareta Diedrichs, arkitekt Sweco
• Erika Svantesson, miljöstrateg FOG