varningsikon

2021-02-26

Kommunens verksamheter påverkas av covid-19

Varbergs kommun arbetar löpande med att anpassa verksamheten utifrån situationen.

Läs mer om Information med anledning av covid-19

Sök

Varumärkesplattform tydliggör Varbergs kommun

16 september 2015Kommunstyrelsens förvaltning

Varbergs kommuns varumärkesplattform, innehållande såväl ett organisations- som ett platsvarumärke, är laddad med värden förankrade i Varbergs historia, våra unika förutsättningar och vår vision.

Varumärkena har delvis olika fokus och målgrupper, men framför allt drar de åt samma håll genom visionen - att vara Västkustens kreativa mittpunkt. Verksamhetsidén lyder "Vi ska förenkla människors vardag och inspirera dem att uppnå sina drömmar". För att lyckas med det krävs nytänkande, framåtanda, kunskap och mod, något kommunen genom vardagliga handlingar vill att du som invånare, företagare eller besökare ska känna.

 

Läs mer om varumärkesarbetet här på varberg.se och ta del av varumärkesplattformenPDF (pdf, 2.2 MB) i sin helhet.  

 

Angående Radio Hallands inslag om Varbergs varumärkesplattform (2015-09-17)

Radio Halland har idag haft ett inslag om konsultkostnaden för, och syftet med Varberg kommuns framtagande av en varumärkesplattform. Dessvärre innehåller inslaget rena felaktigheter och ett dåligt underbyggt material. Vi väljer att kommentera det här så att inte kommunens viktiga arbetet får fel fokus.    

 

Ett varumärke ska inte förväxlas med en logotyp (vapenskölden), vilket reportern har valt att göra. Ett varumärkesarbete handlar främst om att enas kring en gemensam kärna, vad vi står för, vill lyfta fram och förstärka för att nå Vision Varberg 2025, att bli Västkustens kreativa mittpunkt.


Den totala kostnaden för konsultstöd av extern byrå är 550 000:-, och inget annat, en för övrigt relativt låg siffra i jämförelse med liknande projekt. Denna siffra har reportern på Radio Halland fått från kommunen. Hur reportern gör koppling till annan nämnd siffra är för oss helt okänd.

 

Charlott Elisson och EvaLotta Petersson