Sök

2019-03-12

Varbergs unga kommer till tals i Lupp-enkäten

Hur ser livet ut för unga i Varberg? Vad hoppas unga Varbergare på, och hur ser de på sin framtid? Det är frågor vi nu har fått svar på i en enkät som genomförts under hösten 2018.

En grupp unga som man ser ryggarna på

Lupp står för ”lokal uppföljning av ungdomspolitiken” och är en enkät från MUCF (Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor) som riktar sig till unga i syfte att ta reda på hur deras livssituation ser ut i kommunen. Målgruppen är alla elever i årskurs 8 och årskurs 2 på gymnasiet. Frågorna i enkäten ger svar på hur unga ser på inflytande och demokrati, situationen i skolan, möjligheten till arbete, sin egen hälsa och trygghet, sin fritid, och hur de ser på sin egen framtid.

Beslut som rör unga ska bygga på kunskap om unga

Resultaten är nu sammanställda i en rapport, och den visar att Varbergs unga överlag trivs med livet och tycker att Varberg är en bra plats att bo på. En stor andel ser mycket positivt på sin framtid. Det tycks också vara relativt enkelt att få tag i sommarjobb och extrajobb. Men det finns grupper som sticker ut som inte har det lika bra; socioekonomiskt svagare grupper (framför allt unga som är oroliga för familjens ekonomi), utlandsfödda, funktionsnedsatta samt hbtq-personer.

- Lupp-enkäten ger oss ett bra underlag för arbetet med att förbättra ungas livsvillkor i Varberg, säger Tina Wallin, utvecklingsstrateg, som är den som samordnat arbetet med enkäten. Den hjälper oss att identifiera behov och ger oss kunskap som behövs när kommunen tar beslut som rör unga.

Ska genomföras regelbundet

Framöver kommer Lupp-enkäten att genomföras vart fjärde år och målet är att resultatet ska användas som ett verktyg för systematiskt utvecklingsarbete i kommunens verksamheter. Mer information om Lupp-enkäten.