varningsikon

2021-07-16

Information med anledning av covid-19

Varbergs kommun arbetar löpande med att anpassa verksamheten utifrån situationen.

Läs mer om Information med anledning av covid-19

Sök

2018-06-01

Varbergstunneln ett steg närmare byggstart

Järnvägsplanen för Varbergtunneln har nu vunnit laga kraft. Nu återstår antagande av nationell transportplan och miljötillstånd innan byggstart.

Skiss över nya stationen i Varberg

Illustration: Abako

Regeringen beslutade den 31 maj om järnvägsplanen för utbyggnad till dubbelspår och tunnel på sträckan Varberg-Hamra.

- Jättebra! Äntligen! Jag har egentligen inte varit speciellt orolig, men det har dragit ut länge på tiden. Nu återstår bara antagandet av nationell transportplan, miljödomen och ett idogt och omfattande arbete med det så länge efterlängtade dubbelspåret på Västkustbanan, kommenterar Ann-Charlotte Stenkil (M), kommunstyelsens ordförande. 

​- Beslutet är en viktig pusselbit när det gäller dubbelspåret och
tunneln under Varberg. Det känns väldigt skönt att planeringen för bygget nu kan starta på allvar, säger Jana Nilsson (S), kommunalråd.

Att planen nu vunnit laga kraft innebär att Trafikverket nu har möjlighet att använda den mark som planen visar. Under överklagandeprocessen gjorde Trafikverket en bedömning att en justering i planen av mark som ska användas tillfälligt under byggtiden inom en viss fastighet kan ersättas med andra ytor inom samma fastighet. Dessa justeringar har nu medgivits av regeringen.

Byggstarten är planerad till slutet av 2019. Det är ett stort järnvägsprojekt som kommer att pågå i centrala Varberg med omnejd under cirka sex år.

– Det som fortfarande återstår innan byggstart är regeringens beslut om nationell transportplan och miljötillstånd från Mark- och miljödomstolen, säger Per Rydberg, projektledare på Trafikverket för Varbergstunneln.

Aktuellt i projekt Varbergstunneln

Vad innebär en järnvägsplan?

Järnvägsplanen är en lagstadgad del i processen att bygga järnväg och ger en detaljerad beskrivning av anläggningen som ska byggas, vilken mark som behöver tas i anspråk och vilka effekter det får på omgivningen.