Sök

2019-12-17

Varbergs skolorganisation ska utredas

Förskole- och grundskolenämnden fattade den 16 december beslut om inriktningen för översyn av skolorganisationen i Varberg. Den nuvarande skolorganisationen ska ses över och en ny ska utredas av förvaltningen för att möta framtida behov

Varbergs kommun växer i en hög takt och befolkningsprognosen visar att närmare 80 000 kommer att bo i Varberg år 2030. I ett växande Varberg ska plats beredas för framtida elever.

- Vi ser ett stort behov av att se över den nuvarande skolorganisation och vårt fokus är att bibehålla en kvalitativ undervisning och goda skolresultat men också stärka förutsättningarna för ett hållbart lärande i ett Varberg som växer, säger Johan Berntsson, grundskolechef i Varbergs kommun.

Inriktning för framtida skolorganisation

Förskole- och grundskolenämnden, förvaltningsledningen och rektorerna har i dialoger identifierat ett antal utgångspunkter för framtida skolorganisation vilka bland andra är:

• Skolorganisation ska vid omorganisering följa stadieindelningen årskurs F-9, F-3, F-6, 4-9 eller 7-9.
• Årskurs F-9 perspektiv med maximalt en övergång under elevernas grundskoletid ska säkerställas.
• Övergångar till mottagande skola sker vid en och samma årskurs.
• Stärka förutsättningar för att säkerställa ämnesbehörighet och bemanning.
• Förbättra likvärdighet och minska komplexitet i rektorsuppdrag för att stärka förutsättningarna för pedagogiskt ledarskap.
• Öka likvärdighet och minska komplexitet i skolorganisation för att förbättra förutsättningarna för övergripande ledning, styrning och stöd.
• Se över behov och möjligheter för resursskola.

Skolorganisationsutredningen förväntas pågå mellan 2020 och framåt där förskole- och grundskoleförvaltningen återkommande presenterar förslag på åtgärder som ska forma en ny skolorganisation för Varbergs kommun. Senast Varbergs kommun såg över sin skolorganisation var 2013.

För mer information, kontakta:

Johan Berntsson, Grundskolechef
Tel: 070-77 01 416
E-post: johan.berntsson@varberg.se