Sök

2019-01-16

Varbergs kommuns nya samhällsutvecklingsdirektör

Kommunstyrelsen har fattat beslut om att anställa Josefin Selander som ny samhällsutvecklingsdirektör i Varbergs kommun.

Bild på Josefin Selander som blir ny samhällsutvecklingschef i Varbergs kommun

Josefin Selander

Josefin Selander kommer närmast från Falkenbergs kommun där hon arbetat som samhällsbyggnadschef. Nu väntar uppdraget att leda och samordna det koncernövergripande arbetet med samhällsutvecklingsfrågor i Varbergs kommun. Hon kommer bland annat att ansvara för strategisk samhällsplanering, bostadsförsörjning, kommunens hållbarhetsarbete, och kommunens strategiska utveckling. Samhällsutvecklingsdirektören har dessutom en viktig roll i att stärka kommunens position i omvärlden.

Kommundirektör Carl Bartler om rekryteringen:
- Jag är väldigt glad att få hälsa Josefin välkommen till Varberg. Hon har både den kompetens och de personliga egenskaper som vi efterfrågar för att kunna axla den mycket viktiga rollen som ledare över en avdelning som i ordets bemärkelse ser till att Varberg växer och utvecklas.

Josefin är utbildad civilingenjör inom väg- och vattenbyggnad med inriktning mot trafik och samhällsplanering. Hon har före sin roll som samhällsbyggnadschef bland annat arbetat som chef över planenheten på samhällsbyggnadsavdelningen, också i Falkenbergs kommun, och som utvecklingsledare infrastruktur och kollektivtrafik på Region Halland.

- Jag är glad för förtroendet och ser fram emot att kunna bidra till Varbergs fortsatta utveckling och tillväxt, säger Josefin Selander om sin nya utmaning.

Den 11 februari tillträder Josefin Selander sin tjänst som samhällsutvecklingsdirektör i Varbergs kommun.