Sök

2019-04-24

Varbergs kommun sätter målen fram till 2023

Varberg ska vara västkustens kreativa mittpunkt. I går beslutade kommunfullmäktige att vägen dit ska gå genom att bygga ett samhälle för alla där kommunen utvecklas som plats och organisation, och där näringslivet tillåts blomstra.

Under kommunfullmäktiges sammanträde den 23 april diskuterades och beslutades de nya målen för Varbergs kommuns fortsatta utveckling åren 2020–2023. Målen beskriver den politiska viljeinriktningen och formuleras som fyra strategiska områden, med två till tre prioriterade mål kopplade till varje område.

En närmare presentation av målen och bakgrunden till dem finns här: Mål och inriktning 2020–2023 Pdf, 3.5 MB. (Pdf, 3.5 MB).

Livskraftig vision

De nya strategiska målområdena är:

  • Ett samhälle för alla
  • Hela kommunen lever och utvecklas
  • Livskraftigt näringsliv
  • Organisation som utmärks av utveckling och förnyelse

- Det här är självklart frågor vi redan arbetar hårt med, och som vi haft i fokus i många år. Genom de nya målen, och genom det kreativa arbete vi gjort för att formulera dem, får vi en ännu tydligare riktning för vad som behöver göras för att Varbergs kommun ska leva vår vision om att vara västkustens kreativa mittpunkt. Tillsammans gör vi Varberg ännu bättre, säger alliansens gruppledare Ann-Charlotte Stenkil (M), Christofer Bergenblock (C), Tobias Carlsson (L) och Morgan Börjesson (KD).

Måldrivet arbete

Bakom kommunfullmäktiges beslut ligger ett stort och viktigt arbete där olika förslag diskuterats både inom och mellan de politiska partierna. Även medarbetare, kommuninvånare och näringsliv har bidragit till underlaget.

-De mål vi sätter nu är utmanande och kommer att kräva lite extra av kommunens organisation. Om visionen beskriver ett önskeläge, helt enkelt hur vi vill att Varbergs kommun ska vara och uppfattas i framtiden, så hjälper målen oss att hitta de konkreta åtgärder som krävs för att nå dit. Med tydliga mål får vi också möjlighet att mäta och följa upp att vi är på rätt väg, säger Ann-Charlotte Stenkil (M).

Hållbarhet i fokus

Som alltid ska all kommunens verksamhet genomsyras av ett hållbart arbete utifrån kommunens hållbarhetsmål 2017-2025 som finns att läsa här. Det målstyrda arbetet finns närmare förklarat i kommunens styrmodell som finns att läsa här. Pdf, 1.1 MB. (Pdf, 1.1 MB)

De nya målen för Varbergs kommun är en utveckling av de mål som gäller fram till 2019 som hittas här. En avstämning på måluppfyllelsen görs regelbundet under året och sammanställs i kommunens årsredovisning varje vår. Årsredovisningen för 2018 visar på en överlag bra måluppfyllelse och prognosen för den slutgiltiga avstämningen för nuvarande målperiod är god. Du kan läsa årsredovisningen för 2018 här Pdf, 4.7 MB. (Pdf, 4.7 MB).