Sök

2016-10-19

Varbergs kommun frågar om sommarstugeägare vill hyra ut till nyanlända

Står ditt fritidshus oanvänt och är du i så fall intresserad av att hyra ut det? Den frågan skickar Varbergs kommun till nästan 200 sommarstugeägare i Apelviken.

Bakgrunden är att 201 nyanlända personer som fått uppehållstillstånd av flyktingskäl anvisas till Varberg under 2016. Alla kommuner i Sverige ska hjälpas åt att ta emot människor som fått asyl i landet, och ska tillsammans med andra myndigheter bidra till att den som är nyanländ inkluderas i samhället och på arbetsmarknaden.

Varbergs kommun har hittills i år tagit emot, och ordnat boende för, 139 personer. Det betyder att det återstår att ordna boende till 62 personer innan årsskiftet. Det är ännu inte fastställt hur många människor kommunen ska ta emot nästa år, men det blir fler än i år. Situationen är minst sagt ansträngd eftersom Varberg har en lång bostadskö och ont om lediga bostäder

- Vi gör allt vi kan för att hitta lösningar och ordna boendetill de nyanlända som anvisas till oss och som ska etablera sig i Varberg. Vi har till exempel tidigare annonserat för att uppmärksamma privatpersoner på att kommunen erbjuder hyresgarantitill den som vill och kan hyra ut ett gästhus, en sommarstuga,en lägenhet eller en del av en fastighet till en nyanländ. Nu tar vi ytterligare ett initiativ och ställer en riktad fråga till nästan 200 sommarstugeägare i Apelviken. Samtidigt vill vi självklart även välkomna andra som har möjlighet att hyra ut atthöra av sig via kommunens växel på telefon 0340-88 000, säger Eva Olson, chef för serviceförvaltningen.