Sök

2017-07-05

Varbergs kommun får gröna lån för hållbar utveckling

Varbergs kommun har beviljats så kallade ”gröna lån” för investeringar i VIVABs (Vatten & Miljö i Väst AB) projekt Norra kuststammen och ultrafilteranläggningen på Kvarnagårdens vattenverk samt i Varberg Energis biobränsleeldade värmeverk – Flisan af Varberg.

Stora rör i förgrunden sträcker sig mot en ljusblå himmel i bakgrunden

Avloppsledning i Bua

Några exempel för att få klassificera sitt lån som grönt är att lånet är kopplat till en investering som främjar övergången till lägre koldioxidutsläpp och en klimattålig tillväxt eller minskar klimatpåverkan genom förnybara energikällor och energieffektiviseringar.

- Det här är en betydelsefull del i vårt hållbarhetsarbete. De gröna lånen stärker vårt arbete med att bygga ett samhälle som är socialt, ekologiskt och ekonomiskt hållbart. Det är roligt att de stora finansiärerna prioriterar den här typen av utlåning. Det för hållbarhetsarbetet framåt på bred front. De gröna lånen har dessutom mer fördelaktiga villkor än de traditionella lånen säger Stefan Tengberg, ekonomidirektör i Varbergs kommun.

För projektet Norra kuststammen har Varbergs kommun beviljats ett grönt lån på 100 miljoner kronor av Nordiska investeringsbanken. Lånet finansierar byggnationen av den nya avloppsledningen mellan Bua och Getteröverket. Projektet drivs av VIVAB.

Tidigare lån som nu blir gröna

Varbergs kommun har sedan tidigare lånat 105 miljoner kronor till VIVABs ultrafilteranläggning på Kvarnagårdens vattenverk och 225 miljoner kronor till Varberg Energis biobränsleeldade värmeverk – Flisan af Varberg. Eftersom projekten möter de krav som låneinstitutet Kommuninvest har på hållbara satsningar har kommunen nu fått möjlighet att skriva om de tidigare traditionella lånen till gröna lån.

Hållbar utveckling - en del av vår vision

Utifrån vår vision Västkustens kreativa mittpunkt arbetar vi för en hållbar samhällsutveckling där dagens behov ska tillgodoses utan att äventyra kommande generationers möjlighet att tillgodose sina behov socialt, ekonomiskt och ekologiskt. Dessa tre delar är ömsesidigt beroende av varandra och är alla viktiga för att uppnå en hållbar utveckling.