varningsikon

2021-02-26

Kommunens verksamheter påverkas av covid-19

Varbergs kommun arbetar löpande med att anpassa verksamheten utifrån situationen.

Läs mer om Information med anledning av covid-19

Sök

2018-04-13

Varbergs kommun bidrar till minskade CO2-utsläpp genom hållbara investeringar

Det kommunala låneinstitutet Kommuninvest har publicerat sin årliga Green Bonds Impact Report, en återrapportering avseende miljöeffekten av de investeringsprojekt som finansieras genom deras gröna lån.

Kommuninests rapport visar bland annat att cirka 150 investeringsprojekt som kommunsektorn finansierar med gröna lån bidrar till närmare 515 000 ton i minskade eller undvikta koldioxidutsläpp årligen. Det motsvarar utsläppen från cirka 350 000 bilar med en körsträcka om 1 200 mil per år.

Varbergs kommun har bidragit till denna minskning genom 3 gröna projekt:
• Norra Kuststammen (100 mnkr)
• Ultrafilteranläggning på Kvarnagårdens vattenverk (105 mnkr)
• Biobränsleeldade värmeverk Flisan af Varberg (225 mnkr)

Dessa projekt på totalt 430 mnkr ingår i Kommuninvests återrapportering. Totalt hade 27 miljarder kronor beviljats via Kommuninvest till 146 gröna kommunala investeringsprojekt per den 31 december 2017. Kommuninvest är den största långivaren till kommunsektorn och ägs gemensamt av 277 kommuner och 11 landsting/regioner.