Sök

2019-01-21

Vänd dig till Varberg direkt med alla dina frågor

Det är enkelt att komma i kontakt med Varbergs kommun. Om du vill ringa behöver du bara kunna ett nummer – 0340-880 00. Du kommer då till Varberg direkt och en kommunvägledare som tar emot ditt samtal, ger dig svar direkt eller vägleder dig till rätt person för att du ska få hjälp.

Entrén till Varberg direkt, som finns på Norra Vallgatan 14.

Det var för att underlätta för dig som invånare, företagare eller besökare som Varberg direkt startade den 1 februari 2018. Precis som alla andra kommuner i Halland införde Varbergs kommun ett kontaktcenter för att ge god service, snabbare svar på frågor och enklare och effektivare hantering av ärenden.

Hur har det gått? Vad har hänt? Från starten fram till den 11 januari har det kommit 72 424 telefonsamtal,
3 325 e-postmeddelande, 1 856 felanmälningar och
8 104 besök som alla hanterats av Varberg direkt.

Det har varit en utmaning. Det som infördes var en helt ny funktion och ett nytt sätt att arbeta. Det tar tid både att lära den egna organisationen och att få alla som tar kontakt med kommunen att förstå att det något nytt.

- Varberg direkt ärvde växelnumret. Den förväntan många har är att de ringer en växel och att de ska kopplas vidare. De tror inte att de ska få hjälp direkt, säger Daniel Leon, som är enhetschef på Varberg direkt.

25 procent får svar direkt

Statistiken visar att så många som en fjärdedel av de som ringer får svar på sina frågor direkt av någon av kommunvägledarna. Oftast handlar det om enklare frågor, men under de månader som Varberg direkt har funnits har kunskapen hos kommunvägledarna ökat så att de kan ge fler svar vid första kontakten.

De frågor som kommer kan handla om bygglov, parkeringsplatser, ansökan om plats inom barnomsorgen, hur man startar en restaurang, skötsel av gator och vägar, tömning av papperskorgar på sommaren och ansökan om hemtjänst. Det finns ingen fråga som är för stor eller liten – undrar du över något ta kontakt med Varberg direkt.

- Kan inte vi hjälpa dig ser vi till att du får kontakt med någon annan inom kommunens organisation som kan, förklarar Daniel Leon.

Knappval som underlättar

För att ge så bra hjälp som möjligt har ett knappval införts när du ringer 0340-880 00. Det betyder att du får lyssna på fem alternativ och sedan göra ditt val. Det kan upplevs som besvärligt, men är egentligen en bättre hjälp till dig för du kommer direkt till en person som kan området din fråga handlar om.

  1. De fem alternativen är:
  2. 1. Socialt stöd, vård och omsorg eller överförmyndare
  3. 2. Bygga, bo, trafik eller utemiljö
  4. 3. Näringsliv, tillstånd eller allmän kommuninformation
  5. 4. Kultur och fritid, föreningsliv eller idrottsanläggningar
  6. 5. Barn och utbildning
  1. Du kan givetvis också göra ett besök hos Varberg direkt. Kommunens gemensamma kundservice finns på Norra Vallgatan 14. I samma lokaler finns sedan i mitten av maj också Försäkringskassan, Skatteverket och Pensionsmyndigheten.

Välkommen att vända dig till Varberg direkt med alla dina frågor!