Sök

2017-07-31

Välkommen till öppna föreläsningar och stadsvandring under sommarakademin

Föreläsare i röd tröja presenterar ett diagram.

Den 4-19 augusti genomförs Interdisciplinary urban dialogue i Varberg, en sommarakademi med utgångspunkt i Varbergs stadsutvecklingsprojekt. Ett tjugotal internationella studenter, forskare och andra yrkesverksamma
inom arkeologi, arkitektur, konst och kulturarv arbetar tillsammans och utforskar Varberg ur ett historiskt, samtida och framtida perspektiv

Öppet hus 18-19 augusti

Tid: fredag 18 augusti kl. 14.oo-19.00 och lördag 19 augusti kl. 10.00-13.00
Plats: Stenas kontorshus, Stenapiren, Varbergs hamnområde
Sommarakademin bjuder in till ett avslutande öppet hus där akademins deltagare presenterar sin dialog med Varberg i form av en utställning och en installation. Fredag 18 augusti kl. 15.30 arrangeras ett öppet samtal mellan Sommarakademins deltagare och representanter för Varbergs stadsutvecklingsprojekt.

Sommarakademin: Open talks

Den 7-9 augusti är en intresserad allmänhet välkommen till Sommarakademin: Open talks, ett antal öppna föreläsningar på campus Varberg. Föreläsningarna är kostnadsfria och genomförs på engelska. Observera att antalet platser är begränsat

Stadsvandring

Den 11 och 12 augusti organiserar den Italienska gruppen Stalker en längre utforskande vandring i Varberg med omnejd. Vandringen är öppen för allmänheten och det är möjligt att delta en eller två dagar. Vandringen pågår klockan 10-18, på vägen gör vi flera kortare besök. Samling på Campus Varberg vid entrén till biblioteket.

Open talks: Program

7 augusti kl. 18.30, Campus Varberg

Barbro Santillo Frizell
”The dynamics of development in traditional building
Barbro Santillo Frizell är professor i Antikens historia. Hon har arbetat många år med interdisciplinära forskningsprojekt tillsammans med arkitekter, byggnadsantikvarier och historiker i Sverige, Italien och Mellanöstern.

8 augusti kl. 18.30, Campus Varberg

Henrik Boman and Peter Lang
”Urban change – past and present in the city of Rome.”
Henrik Boman är arkeolog och forskare, i centrum för hans forskning står arkitektur, samspelet mellan olika byggnader och arkitektoniska element och hur en miljö, ett rum - privat såväl som offentligt, gestaltas och utvecklas över tid. Han kommer att föreläsa tillsammans med Peter Lang som är professor i arkitekturteori och arkitekturhistoria. Han har undervisat och forskat om 1900-talets europeiska arkitekturhistoria samt om hur konst interagerar med stadsutveckling.

9 augusti kl. 18.30, Campus Varberg

Gustav Hellberg and Stalker
”How to explore the city: Art and urban space”
Gustav Hellberg är konstnär och professor i bildkonst. Hans konstnärskap utgår från det offentliga rummet. Han deltar i debatter om konst i det sociala och offentliga rummet samt i frågor kring samhällsplanering.
Stalker är en grupp forskare, arkitekter och konstnärer som är baserade i Italien. De har lång internationell erfarenhet av arbete med utforskning och förändring av urbana miljöer. De organiserar aktiviteter i relation till stadsutvecklingsprojekt och kulturevenemang.

Läs mer om Sommarakademin: Open talks Pdf, 569.8 kB. (Pdf, 569.8 kB)

Om sommarakademin

Sommarakademins deltagare är svenska och internationella studenter, lärare och yrkesverksamma inom arkeologi, arkitektur, konst, kulturarv och stadsplanering. Undervisningen kommer att ha sin bas på campusområdet, men flera aktiviteter kommer att äga rum i stadsrummet i de områden som är under utveckling. Fokus kommer att vara på det offentliga rummet och deltagarna ska arbeta både teoretiskt och konkret med hur nybyggda stadsområden kan knytas ihop med befintlig byggd, naturlig miljö och lokal kulturhistoria. Arbetet sker i dialog med lokala aktörer och Varbergsbor.

En fortsättning på förra årets kulturresidens

Under residenset "Kulturens roll i stadsutvecklingen" som genomfördes av Art inside Out 2016 föddes idén om en sommarakademi på Campus Varberg. Akademin organiseras i år som ett pilotprojekt och finansieras främst av Varbergs kommun i samarbete med bland andra Hallands kulturhistoriska museum, Chalmers universitet och Svenska institutet i Rom.