Sök

2018-11-06

Välkommen på en inspirationsdag med workshop inför EU-valet 2019

Den 26 maj 2019 är det val till Europaparlamentet, världens näst största allmänna och fria val där vi väljer vilka som företräder oss på europeisk nivå. Trots att Sverige har varit unionsmedlemmar i 23 år är kunskaperna om hur EU påverkar oss lokalt och regionalt fortsatt låga. Likaså är valdeltagandet markant lägre än i de nationella valen där endast 50 procent av svenskarna valde att rösta i EU-valet 2014. Det är ett demokratiunderskott som kan förändras med kunskapsspridning och engagemang!

Därför bjuder vi in dig som arbetar med eller är intresserad av samhällsutveckling och demokratifrågor inom privat, offentlig eller ideell sektor. Syftet med dagen är att skapa nya kontaktytor och se hur vi kan samarbeta för att öka valdeltagandet i det kommande EU-valet den 26 maj 2019.