varningsikon

2021-02-26

Kommunens verksamheter påverkas av covid-19

Varbergs kommun arbetar löpande med att anpassa verksamheten utifrån situationen.

Läs mer om Information med anledning av covid-19

Sök

2018-11-08

"VÅGA” blir Varbergs nya vattentorn

År 2020 planeras byggnationen av Varbergs nya vattentorn att starta. Nu har beslut fattats om hur det ska se ut. Tornet ska symbolisera trygghet, kraft och kreativitet och är tänkt att bli ett nytt landmärke för Varberg.

Arkitektskiss av "VÅGA" från byrån White.

Gestaltningsuppdraget av det nya vattentornet gick till arkitektbyrån White med sitt bidrag ”VÅGA” efter ett beslut den 7 november i en jury med representanter från både VIVAB och Varbergs kommun. Tornet kommer vara placerat på Bastekullen i Träslöv där det kommer att synas både från staden och från motorvägen.

Behov av nytt vattentorn

En växande stad behöver ett vattentorn som säkrar dricksvattenleveransen till stadens invånare. Varberg har idag ett vattentorn som är i behov av en större renovering och har en reservoar som inte är stor nog för att möta den växande staden. Det nya tornets reservoar kommer att rymma 10 000 kubikmeter vatten, jämfört med befintlig reservoar på 2000, vilket skapar en större säkerhet i dricksvattenleveransen.

Nästa steg i projektet är att kontraktera en entreprenör som tillsammans med VIVAB kommer att arbeta vidare med planering och projektering.

Du kan läsa mer om det nya vattentornet på VIVAB:s webbplats.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

ikon

Nyheter