Sök

Vad vill du göra i Varbergs nya stadsdel och vad ska den innehålla?

28 april 2014Kommunen

Var med och tyck till om Varbergs stadsutveckling! Den 22 maj startar en medborgardialog kring vilka värden du och andra tycker är viktiga i utvecklingen. Förmedla dina idéer i en workshop!

Varberg står inför en spännande stadsomvandling som innebär att staden ska växa mot havet. En ny hamn ska anläggas, Västkustbanan ska förläggas i tunnel under staden, och en ny stadsdel ska utvecklas vid vattnet där industrihamnen ligger idag.


Olika former av dialog kommer att följa stadsutvecklingsprojektet i många år framöver. Men under 2014 kommer fokus att ligga på innehåll och värden. Vad vill du och andra som lever och verkar i Varberg kunna göra i det nära 500 000 kvm stora område som ska växa fram?


Mellan den 22 och 26 maj ordnas ett antal workshoppar för alla som vill få bättre inblick i kommande stadsutveckling och vara med och påverka vad den den nya stadsdelen ska innehålla. Du kan anmäla dig till en två-timmars-workshop fram till den 10 maj. Ett spännande innehåll utlovas!