varningsikon

2021-02-26

Kommunens verksamheter påverkas av covid-19

Varbergs kommun arbetar löpande med att anpassa verksamheten utifrån situationen.

Läs mer om Information med anledning av covid-19

Sök

Vad händer vid Fästningen?

9 mars 2015Kommunen

Nu är byggnationen igång för två spännande projekt nere vid Fästningen, Fästningsbadet och Fästningsterassen

Första byggetappen för Fästningsbadet

Nu i mars kommer muddring av havsbotten att ske för att skapa ett säkert djup för badande. Muddringen kommer att ta ett antal veckor, varav fartyget kommer att finnas på plats utanför Fästningen under ett par dagar. Resterande tid är transporter till och från Malmö, där muddermassorna lämnas.

Under tidig vår genomförs också förberedande arbete med att slå betongpålar och bygga Fästningsbadets fäste i piren. Eftersom anmälan om vattenverksamhet bara gäller under perioden 1 november – 31 mars måste byggnationen göra uppehåll under sommarhalvåret. Byggnationen återupptas sedan till vintern och nästa vår då träpålar och trädäck byggs så att badet kan färdigställas till sommaren 2016. 

Fästningsterrassen

Den arkeologiska undersökningen är klar och projektet har nu klartecken att fortsätta byggnationen. Just nu pågår schaktarbeten och grundläggning för betongplattan. Senare i vår kommer resning av betongstomme att ske. Restaurangen beräknas bli klar senare i höst.

Projekt Fästningsterassenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster 

/ Hamn- och gatuförvaltningen, projektledning Fästningsbadet och Varbergs Fastighet AB, projektledning Fästningsterassen