varningsikon

2021-02-26

Kommunens verksamheter påverkas av covid-19

Varbergs kommun arbetar löpande med att anpassa verksamheten utifrån situationen.

Läs mer om Information med anledning av covid-19

Sök

2018-04-12

Vad händer på gatorna till och från centrum?

Stora ledningsarbeten och asfaltering påverkar trafiken i centrum nu under våren. I nästa vecka stängs korsningen vid Magasinsgatan/Trädlyckevägen av och Sveagatan blir dubbelriktad. Här ger vi en översikt över vilka vägar som påverkas av större arbeten.

Byggskylt vid cirkulationsplats

Foto: Hidvi Group

Vivab stänger i nästa vecka av korsningen Magasinsgatan-Sveagatan-Trädlyckevägen som en del i årets stora arbete med att lägga nya vattenledningar från vattentornet ner till hamnen. I samband med detta leds trafiken via Sveagatan, som kommer att få dubbelriktad trafik. Ledningsarbetena längre västerut på Magasinsgatan kommer att pågå parallellt. 

Området i anslutning till den nya rondellen på Södra vägen/Kattegattsvägen ska asfalteras under vecka 16. Ett körfält i sänder är öppet och trafiken regleras med flaggvakt.

Västra Vallgatan vid Gallerian ska skadade blomlådor bytas ut, vilket innebär att västra körfältet smalnas av under några dagar.

Sedan i början av året är Otto Torells gata avstängd för ledningsarbete och sedan i mitten av mars pågår också ledningsarbeten på Kungsgatan från Norrgatan till Magasinsgatan. Dessa arbeten är en förberedelse inför tunnelbygget och flytten av bussterminalen till kvarteret mittemot stationen, vilken sker i höst.

Varberg Energi är igång med ett ledningsarbete för el, fjärrvärme och it på Östra Långgatan-Gamlebygatan i närheten av polishuset, som påverkar framkomligheten då en del av körbanan tas i anspråk.