Sök

Trafikverket gör markundersökningar nattetid i Varberg

25 april 2014Kommunen

Ett par veckor framåt kommer Trafikverket att genomföra markundersökningar inför utbyggnaden av Varbergstunneln.

Mätningarna på natten startar vecka 18. Visst buller och vibrationer kan förekomma. Läs mer på Trafikverkets webbplats där ni även har möjlighet att ställa frågor till ansvarig projektledare och kommunikatör på Trafikverket.