Sök

2017-02-22

Sökes: Eldsjälar och hjältar inom områdena kultur, idrott och fritid

Vet du någon som gjort något en beundransvärd insats inom områdena kultur eller idrott och fritid i Varbergs kommun? Nu är det dags att ansöka eller nominera till kultur- och fritidsnämndens årliga utmärkelser.

Varbergs kommun delar årligen ut utmärkelser i form av ett kulturstipendium, ett idrotts- och fritidsstipendium och en eller flera hedersplaketter. Utdelningen sker i samband med firandet av nationaldagen i Societetsparken.
Nu är det dags att nominera till 2017 års utmärkelser. Sista dagen att skicka in är den 21 mars.

Varbergs kommuns penningstipendier kan delas ut till en enskild person eller grupp inom kultur-, idrott eller annan fritidsverksamhet, som befinner sig i utveckling och har sin huvudsakliga verksamhet förlagd till Varberg. Nominering/ansökan kan göras av den sökande själv, förening eller allmänhet.

Varbergs kommuns hedersplakett delas ut till person som utövat eller främjat kultur- eller fritidsverksamhet med anknytning till Varbergs kommun. Nominering kan göras av förening eller allmänhet.

Nomineringen kan göras digitalt via kommunens självserviceportal eller skickas via post till kultur- och fritidsnämnden, 432 80 Varberg.

Läs mer och skicka in din ansökan/nominering