Sök

2019-01-28

Snöröjning i full gång

Snön är här! Det innebär att vi jobbar för fullt med halkbekämpning och att röja bort snön.

Vinter cykelbana

Hamn- och gatuförvaltningen är i full gång med att ploga eller sanda/salta så att gator och vägar blir framkomliga.

När det gäller cykelbanor prioriteras pendelstråk först, därefter övriga cykelbanor. Vi prioriterar även större vägar, som exempelvis Österleden och 153:an, samt snöröjning som underlättar för busstrafiken. Sist plogas/sandas smågator i bostads- och villaområden.

Du kan kolla läsa mer om kommunens snöröjning eller kolla in Varbergskartan angående vilka gång- och cykelstråk som prioriteras Länk till annan webbplats. i snöröjningen. Ta det försiktigt i trafiken!