Sök

2019-06-18

Smarta sopkärl ska spara på miljön

Varbergs kommun har placerat ut sex stycken solcellsdrivna avfallskärl nere i hamnområdet. Satsningen ska leda både till miljövinster och lägre kostnader.

Nytt sopkärl

De nya smarta soptunnorna kan komprimera avfallet och har sensorer som dessutom gör det möjligt för oss att följa avfallsnivån via en app. Kärlen kommunicerar sin aktuella status och när de börjar bli fulla skickas ett e-postmeddelande till den som ansvarar för tömningen.
- Nu testar vi de här kärlen eftersom vi ser att en effektivare avfallshantering både kan bli en vinst för miljön och en besparing i antal arbetstimmar. Kärlen innebär att vi inte behöver köra sträckor i onödan för att kolla om kärlen är fulla, och ibland tömma halvfulla soptunnor, utan kan prioritera där det behövs, säger hamnavdelningens infrastruktursamordnare, Patrik Skoglund.