Sök

Skolstart för läsåret 2014-2015

11 augusti 2014Kommunen

Här finns information om när skolstarten sker på Varbergs Kommuns skolor.

VARBERGS KOMMUN

SKOLSTART LÄSÅRET 2014/2015

GRUNDSKOLAN

Upprop måndagen den 18 augusti 2014

Lästider under uppropsdagen enligt följande.

Elever som är skolskjutsberättigade ska ha fått besked om detta av skolan. Kontakta expeditionen på respektive skola vid eventuella oklarheter.

Vidhögeskolan    tel 69 77 00

År F-2                    kl 08.30-13.30

År 3-9                    kl 08.30-15.00    

             

Kung Karl skola

År F-2                   kl 08.10-12.40

År 3-5                   kl 08.10-14.00


Deromeskolan

Förskoleklass       kl 08.30-10.20

År 1-3                   kl 08.30-13.20              
Skolan anordnar ej skjuts för F-klasserna i Kung Karl skola och Deromeskolan


Väröbackaskolan  tel 66 52 44              

Förskoleklass          kl 09.00-10.30

År 1-3                      kl 08.00-12.50

År 7-9                      kl 08.00-12.50 


Buaskolan             tel 66 12 85

Förskoleklass         kl 08.00-09.30

År 1-6                     kl 08.00-12.50                
Skolan anordnar ej skjuts för F-klasserna i Väröbackaskolan och Buaskolan


Håstensskolan    tel 88040

År 6                       kl 08.00-13.00 upprop i informationssalen

År 7-9                    kl 08.00-13.00


Bockstensskolan  tel 88667

Förskoleklass          kl 09.00-11.00

År 1-2                      kl 08.00-13.00

År 3-5                      kl 08.10-13.30


Bläshammar skola tel 69 69 40

År F-3                       kl 08.30-12.20 Hemfärd kl 12.30

År 4-7                       kl 08.30-13.20    ”    kl 13.30

År 8-9                       kl 08.40-13.10    ”    kl 13.32 från Lorensberg


Lindbergs skola  tel 82860

Förskoleklass       kl 10.00-13.20

År 1-3                   kl 08.40-13.20

År 4-9                   kl 08.40-14.40

Hemfärd år F-3    kl 13:20 år 4-9 kl 14.40


Rolfstorps skola tel 37400

F-9                        kl 08.20 upprop därefter läsning enligt schema


Skällinge skola

F-6                        kl 08.15 upprop därefter läsning enligt schema


Hagaskolan       tel 88342

År F-9                 kl 08.00-13.00


Furubergsskolan  tel 88008

År F-3                     kl 08.00-13.15

År 4-5                     kl 08.00-14.30


Mariedalsskolan  tel 88680

År F-3                    kl 08.00

                              Hemfärd kl 13.00. Skollunch serveras


Grundsärskolan/  tel 883 73

Mariedalsskolan  Besked om skolstart skickas till varje elev


Almers skola     tel 69 71 00

År 4-6                  kl 08.10-13.00

År 7-9                  kl 08.20-13.00

Skolskjuts för år 4-6 går enligt turlista och skolskjutslista. Elever år 7-9 som är berättigade

till skolskjuts åker med linjetrafik och får busskort.


Grundsärskolan/ Almers skola     Besked om skolstart skickas till varje elev


Påskbergsskolan  tel 88060

År F-5                     kl 08.00-13.00

År 6-9                     kl 08.00-enligt schema

Samtliga elever går direkt till arbetslagen

Skollunch serveras   

              

Ankarskolan      tel 64 53 50                                       

År F-9                  kl 08.00-12.40              
Skollunch serveras                                    

Hemfärd för samtliga skolskjutsberättigade elever kl 12.50


Bosgårdsskolan   tel 69 78 30

Förskoleklass         kl 08.30-10.00      

År 1-3                     kl 08.30-13.00

År 4-9                     kl 08.30-14.55

Skollunch serveras ej till F-klass

Fritids från kl 10.00 om så behövs

Skollunch serveras till år 1-9

Hemfärd kl 13.10 och kl 15.05


Sibbarps skola

Förskoleklass    kl 08.20-10.00

År 1-5                kl 08.20-14.00

Skollunch serveras ej till F-klass

Fritids från kl 10.00 om så behövs

Skollunch serveras till år 1-5

Hemfärd kl 14.15


Spannarps skola

År F-3           kl 08.00-13.00

Skollunch serveras

Hemfärd kl 13.10


Göthriks skola   67 43 13                  

År F-6                  kl 08.30-13.50

Skolan anordnar ej skjuts för F-klasserna i Ankarskolan, Bosgårdsskolan, Sibbarps

Skola, Spannarps skola och Göthriks skola


GYMNASIESÄRSKOLAN

PEDER SKRIVARES SKOLA     tel 69 70 20

Besked om skolstart skickas till varje elev


GYMNASIESKOLAN

PEDER SKRIVARES SKOLA     tel 0730-405267

Årskurs 1 startar måndagen den 18 augusti            

Upprop i Aulan i hus 1

Kl 08.15  Enhet 1,  EK, HA, VO, SA, RL

Kl 09.00 Enhet 2,  NA, NAVE, ES, TE                                               

Kl 09.45 Enhet 3,  BA, EE, IN, FT, VF

Elever till IM meddelas tider för skolstart av rektor


Årskurs 2 och 3 på samtliga sektorer startar tisdagen den 19 augusti Kl 08.15-09.20 med klassvis information i salar anslagna i foajéerna i Hus 1 och 9. Därefter studier enligt schema från kl 09.30.

Färdbevis för gymnasieelever

Blankett för ansökan om färdbevis finns på kommunens hemsida.


Ansökan om färdbevis för elever som går i gymnasieskola i annan kommun görs på på Varbergs kommuns hemsida Färdbeviset skickas hem med blankett för underskrift. Blanketten återsändes till Varbergs kommun, Barn- och utbildningskansliet, 432 80 Varberg.


Elever som börjar första året bifogar sitt antagningsbesked.


Elever vid Peder Skrivares skola och fristående gymnasieskolor inom kommunen skickar in sin ansökan till resp. skola och hämtar beviljat färdbevis på respektive skola vid skolstart.