Sök

Skolskjuts vecka 34 och 35

14 augusti 2014Kommunen

I samband med skolstarten åker alla skolkortberättigade elever gratis till skolan under första skoldagen för att där hämta ut sitt skolkort.

Det innebär att gymnasieeleverna åker gratis på alla tåg och bussar inom länet och att grundskoleeleverna åker gratis i busstrafiken samt på Krösatågen och Västtågen inom respektive kommun. Eleven uppger för chaufför att han eller hon är på väg till sin skola för att hämta ut sitt skolkort.


Denna regel gäller under vecka 34 och 35 (18 – 22 aug och 25-29 aug) eftersom skolorna har olika startdatum.