varningsikon

2021-02-26

Kommunens verksamheter påverkas av covid-19

Varbergs kommun arbetar löpande med att anpassa verksamheten utifrån situationen.

Läs mer om Information med anledning av covid-19

Sök

Skola och stadsutveckling – en kreativ kombination

7 september 2015Kommunen

Kreativt forum inleddes med en presentation av Stadsutvecklingsprojektet av Anders Wiberg projektledare för Farehamnen, Claes Premmert projektledare för Västerport, Jan Bengtsson projektledare för Varbergstunneln och Helena Arnesten, tf beställarmombud för Stadsutvecklingsprojektet.

Var tar gruset vägen när man gräver en tunnel? Hur planerar man bostäder i en ny stadsdel? Hur blir man plattsättare? Den omvandling Varberg står inför där en tågtunnel och flytt av Industrihamnen lämnar plats för en ny stadsdel ger Varbergs kommuns barn och unga en unik möjlighet att på nära håll kunna följa förändringarna och lära genom lokala exempel.

Torsdagen den 3 september träffades representanter från Stadsutvecklingsprojektet och trettiotalet lärare från Varbergs kommuns grundskolor och Peder Skrivares skola för att lära av varandra, hitta sammarbetsformer och metoder för att levandegöra Stadsutvecklingsprojektet i klassrummen.

 

- Den förändring Varberg står inför kan användas i undervisningen i alla ämnen och i alla årskurser, säger Viktoria Struxsjö, Skola- arbetslivsutvecklare på Barn- och utbildningsförvaltningen, och initiativtagare till Kreativt Forum.

 

I skolans styrdokument, Lgr 11, står uttryckt att skolan ska samverka med omvärlden, stärka elevers entreprenöriella förmågor, lotsa dem för ett livslångt lärande och föra dialog om arbete, arbetsmarknad och anställningsbarhet. Viktoria Struxsjö menar att samarbetet med Stadsutvecklingsprojektet kan ge just dessa värden och erfarenheter för både elever och lärare.

 

- I klassrummets löpande arbete kan beräkningar i hållfastighetslära, utställningar om ”Varberg växer” och dokumentation av stadsutvecklingens olika faser genomföras. Vi kan applicera kunskapskrav och så kallat centralt innehåll från samtliga ämnen i stadsutvecklingen, om vi vill. Konkret, abstrakt och problemlösande. Det är vi själva som sätter gränserna.

 

Två som deltog i Kreativt Forum var Sara Kuylenstierna och Marianne Jigenheim, båda lärare på Peder Skrivare skola. De såg många relevanta anledningar till sitt deltagande.

 

- Jag är lärare på Bygg- och anläggningsprogrammet och VVS- och fastighetsprogrammet och givetvis nyfiken på vad Stadsutvecklingsprojektet kan innebär för mina elever, både när det kommer till arbetstillfällen och hur jag kan använda det i undervisningen, säger Marianne Jigenheim.

 

- Jag ser att projektetet spänner över alla ämnen jag undervisar i men vill gärna ha mer information och samverka med andra lärare kring hur man kan arbeta med det i praktiken, berättar Sara Kuylenstierna.


Koll på Stadsutvecklingsprojektet

Mer information om Stadsutvecklingsprojektet och delprojekten Varbergstunneln, Farehamnen och Västerport.