Sök

2017-11-01

Silon ger plats för Västerport

I dag påbörjas arbetet med att riva den gamla glasbrukssilon i hamnen. Gammal kvarlämnad soda har försvårat rivningsprocessen något men arbetet beräknas vara färdigt om cirka tre månader.

Foto: Hidvi Group

Sedan 60-talet har den tredelade silon i hamnen varit ett riktmärke i slutet av Magasinsgatan. När silon är borta ska VIVAB lägga nya dagvattenledningar och så småningom kommer Magasinsgatan förlängas. När järnvägen försvinner och Västerport börjar ta form blir Magasinsgatan en nyckelförbindelse mellan staden och vattnet. Den som vill kommer då kunna ta sin cykel och behagligt rulla neråt - från Hagaskolan ända ner till nya kajstråket.

Stelnad soda

Silon användes av Limmareds Glasbruk och i de tre behållarna förvarades soda, kalk och sand. Råvarorna transporterades sedan till Småland där de förvandlades till glas, bland annat den berömda Absolut Vodka-flaskan. Silon användes ända till 2014, då hanteringen av glasråvaran flyttades till Halmstad Hamn. Vid en förstudie upptäcktes att stelnad soda satt kvar på golv och väggar i silon, vilket gör att rivningen kommer att bli lite mer komplicerad än beräknat.

Tre byggnader

Det är entreprenören PEAB som fått uppdraget att ta ner den gamla trippelsilon, samt tre intilliggande byggnader i hamnområdet: den trekantiga sandladan, ett varvslager och Larssons Mekaniska. De gamla husen innehåller olika nivåer av förorenat material. Allt avfall kommer därför att sorteras och saneras och slutligen hamna på deponier som har licenser för att ta tillvara miljöfarligt material.