Sök

Satsning på e-hälsa

14 april 2014Socialförvaltningen
Äldre man tittar på surfplatta

Vad gör du morfar?" Ett exempel på e-hemtjänst kan vara att viss kommunikation sker via surfplatta. Foto: Scanidnav bildbyrå

Nu testar socialförvaltningen mobila trygghetslarm för personer med demenssjukdom. Detta är en del av kommunens arbete med e-hälsa, som ingår i en nationell e-hälsosatsning med många olika delområden.

Meningen är att ny teknik ska kunna bidra till kommunens verksamhetsidé och förenkla människors vardag.

- Trygghetslarmet är utformat som en armbandsklocka, med möjlighet att larma en anhörig. Den anhörige kan då via en dator se var den som larmat befinner sig och det går även att ringa till klockan, berättar Anna-Lena Gyllén, IT-utvecklare på socialförvaltningen.

Testperioden för mobila trygghetslarm pågår tre månader under våren 2014.

E-tjänster, e-hemtjänst och information

I satsningen på e-hälsa ingår, förutom mobila trygghetslarm, till exempel:

  • E-tjänster
  • E-hemtjänst – hemtjänst som använder modern teknik.
  • Mobil dokumentation
  • Säker inloggning till IT-system med så kallade SITHS-kort.
  • Möjligheter för personal att kunna ta del av hälso- och sjukvårdsinformation i ett nationellt patientregister.
  • På sikt möjlighet för allmänheten att logga in och ta del av sin egen hälso- och sjukvårdsinformation.


Det förs också dialog med invånarna om kommunens e-hälsoarbete, exempelvis fick besökarna på Seniormässan komma med sina önskemål. Surfcaféer visade sig då vara en populär idé, det kan nu därför bli aktuellt att testa surfcafé på kommunens Seniorcenter Storegården i Tvååker.