Sök

2020-03-24

Särskilt boende byggs i Träslöv

Ett nytt särskilt boende med 60 platser samt lokaler för dagverksamhet i samma byggnad byggs i Träslöv.

Huset kommer att ligga i suterräng med dagverksamhet, tillagningskök, aktivitetsrum och övriga gemensamhets- och personalytor i bottenvåning. Byggnaden är fördelad på tre flyglar med två våningsplan för boende ovan suterrängvåningen. Varje flygel tio lägenheter samt utrymme för gemensamt kök och vardagsrum på varje enhet. Byggnaden beräknas vara färdig under första kvartalet 2021.

Här kan du läsa mer.