varningsikon

2021-02-26

Kommunens verksamheter påverkas av covid-19

Varbergs kommun arbetar löpande med att anpassa verksamheten utifrån situationen.

Läs mer om Information med anledning av covid-19

Sök

Sanering av Hallands mest förorenade område

5 februari 2015Kommunstyrelsens förvaltning

Nu kan saneringen komma igång i, kvarteret Renen i centrala Varberg, Hallands mest förorenade område.

Erfarenheterna kan komma till nytta även för sanering efter andra nedlagda industrier som förorenat miljön med klorerade lösningsmedel.  Naturvårdsverket bidrar med 91 miljoner kronor åren 2015-2024, varav 5 miljoner kronor för 2015.

Mer information kommer. Kontaktperson på kommunen är avdelningschef på Mark- och exploatering, Magnus Källström, 0340-885 14.