varningsikon

2021-02-26

Kommunens verksamheter påverkas av covid-19

Varbergs kommun arbetar löpande med att anpassa verksamheten utifrån situationen.

Läs mer om Information med anledning av covid-19

Sök

2017-11-10

Samrådsmöte om Västerport på söndag

På söndag den 12 november klockan 13.00 hålls en presentation av planprogrammet för Västerport i Folkets Hus. Välkomna att lyssna, fråga och berätta vad ni tycker om förslaget! Både politiker och tjänstemän finns på plats.

Inspirationsbild från planprogrammet. Illustration: Made-up

Planprogrammet för Västerport är ute på samråd. Samrådstiden varar till och med den 31 december 2017 och under denna tid håller kommunen två samrådsmöten:
1. Söndag den 12 november kl. 13-15
2. Onsdag den 22 november kl. 18.30-20.30
Båda träffarna hålls i Folkets Hus.

På samrådsmötet håller medarbetare från projekt Västerport en presentation av planprogrammet. På plats finns  kommundirektör Carl Bartler, våra kommunalråd Ann-charlotte Stenkil (M) och Jana Nilsson (S), ordförande i byggnadsnämnden Stefan Stenberg (C), vice ordförande i byggnadsnämnden Tomas Johansson (S), projektledare Claes Premmert, stadsbyggnadarkitekt Sten Hedelin och landskapsarkitekt Karin Sjödin.

Välkomna!

PS. Kom gärna och hälsa på i vår lokal i huset på piren ("Hoken")  i innerhamnen. Vi är där tisdagar och torsdagar kl. 13-19 och de flesta lördagar kl. 11-13. Utställningen visas också i Gallerian på Västra Vallgatan.