varningsikon

2021-02-26

Kommunens verksamheter påverkas av covid-19

Varbergs kommun arbetar löpande med att anpassa verksamheten utifrån situationen.

Läs mer om Information med anledning av covid-19

Sök

2018-10-11

Uppdatering 2018-10-12, klockan 17:00

Varbergs kommun har nu tagit del av den lista som SVT:s Uppdrag Granskning sammanställt för det program som sändes i onsdags. Listan visar att Varbergs kommun, utöver det som vi redovisat nedan, även gjort inköp från åtta andra företag som ingår i SVT:s granskning. Eftersom kommunen inte tidigare haft namnen på dessa företag har vi inte kunnat undersöka om vi gjort inköp genom något av dem. Nu har vi dock kunnat konstatera att Varbergs kommun under perioden 2011-2016 har handlat för 265 929 kronor utöver tidigare redovisade 70 119 kronor.

- Det är förstås olyckligt att kommunen har handlat av de här företagen. Inköpen på Uppdrag Gransknings lista gjordes under perioden 2013–2016, sedan dess har vi infört ett säkrare system. Det datasystem som vi nu använder är väldigt robust när det gäller att förebygga bluffar och bedrägerier. Sedan 2016 har vi alltså en mycket säkrare kontroll. Samtidigt finns det inte något system som är 100 procent vattentätt, konstaterar redovisningschef Jens Otterdahl Holm.

Totalt hanterar Varbergs kommun varje år cirka 170 000 fakturor till ett värde av cirka 2,4 miljarder kronor.

Uppdatering 2018-10-11, klockan 17:00

I Uppdrag Gransknings reportage om oseriösa företag som utnyttjar kommunerna utpekades ett särskilt företag som sålt issmältningsmedel. Det aktuella företaget listades på olika varningslistor från 2015. Efter det har Varbergs kommun inte handlat med företaget. En fördjupad granskning visar dock att inköp gjordes vid tre tillfällen från 2012 och fram till mars 2013 – alltså före företaget hamnade på Svensk Handels lista. Totalt köpte Varbergs kommun 490 kilo saltmedel till en kostnad av 70 119 kronor.

Publicerad 2018-10-11, klockan 11:00

Så gör Varbergs kommun för att stoppa bluffakturor

SVT:s Uppdrag Granskning uppmärksammade igår hur kommuner luras att betala dyra fakturor för varor av tveksam kvalitet. Varbergs kommun har inte handlat med den utpekade bluffleverantören. Men precis som andra myndigheter måste kommunen arbeta systematiskt för att hindra ständiga bedrägeriförsök.  

Varbergs kommun hanterar varje år ungefär 170 000 fakturor till ett värde av cirka 2,4 miljarder kronor. Uppdrag Granskning visade igår hur kommunernas och myndigheternas stora fakturaflöde utnyttjas av oetiska företag, som försöker ta betalt för varor som inte levererats eller som är av tveksam kvalitet.

Ett exempel i programmet var ett företag som tog dyrt betalt för ett ”issmältningsmedel” som i själva verket var vanligt vägsalt. Varbergs kommun har idag konstaterat att man inte handlat med det aktuella företaget.

Varberg är dock inget undantag när det gäller att utsättas för blufförsök. För att förhindra bedrägerier använder kommunen ett datasystem som kopplar direkt till Svensk Handels svarta lista, och som ger svar inom några minuter.

– För att kunna fakturera kommunen måste ett företaget registreras som leverantör. Här görs den första avstämningen mot Svensk Handels lista och en indikering stoppar kunden från att kunna registreras, säger Varbergs kommuns redovisningschef Jens Otterdahl Holm.

Det senaste året har Varbergs kommun av dessa skäl stoppat ett företag från registrering.

I Varberg sköts denna registreringen av ett fåtal medarbetare, vilket underlättar en effektiv kontroll. I de fall en granskad och godkänd leverantör av någon anledning ändrar sin verksamhet och försöker lura Varbergs kommun finns ytterligare system för efterkontroll där redan betalda fakturor stäms av mot olika databaser.

Vid den dagliga hanteringen avseende betalning av fakturor samkörs betalningsfilen mot detta register och svar kommer omedelbart innan betalning verkställs.

– Även här får vi signal om avvikelser, till exempel att fakturabeloppen avviker eller att det sker en dubbelfakturering. Vi jobbar också med att sätta maxgränser för respektive leverantör för att fånga avvikande betalningsbeteenden, säger redovisningschef Jens Otterdahl Holm.

Bland de nära 8 000 leverantörer kommunen handlar med under ett år har 1 sådan bluffaktura (för inköp av kassarullar) upptäckts de senaste tolv månaderna.

– Varbergs kommun är inte immun mot bluffar och bedrägeriförsök och försöken blir allt mer avancerade. Men det är något vi arbetar mycket aktivt med, det är jag trygg med, säger Varbergs kommuns ekonomidirektör Stefan Tengberg.