Sök

2020-03-12

Restriktioner för besök på särskilt boende inom omsorgen

10 mars gick Folkhälsomyndigheten ut och ändrade riskbedömningen när det gäller coronaviruset från hög till mycket hög. Samtidigt betonar myndigheten också nu att åtgärder måste tas utifrån omsorgen om de mest sårbara grupperna i samhället. Efter rekommendation från Region Halland inför socialförvaltningen i Varberg nu restriktioner och i vissa fall besöksförbud på våra boenden.

Folkhälsomyndigheten uppdaterade i dagarna sina rekommendationer kring hantering av covid-19/coronavirus. Samtidigt höjs risknivån till den högsta – mycket hög risk för samhällsspridning i Sverige. Varbergs kommun, liksom övriga kommuner i Halland, följer nu Folkhälsomyndighetens rekommendationer om att vidta åtgärder för att undvika smittspridning till riskgrupper som till exempel äldre. I enlighet med Region Hallands rekommendationer vidtar socialförvaltningen följande åtgärder:

  •     Besöksförbud på alla särskilda boenden för äldre och korttidsboende för äldre samt korttidsboende för barn inom LSS (funktionsnedsättning). Det innebär att på det här boendena råder tills vidare besöksförbud med anledning av risken för spridning av coronavirus Covid-19. Undantag finns för palliativ vård och pågående utflyttning eller inflyttning.
  •     Restriktion gällande besök gäller för alla övriga särskilda boenden. Det innebär att anhöriga eller närstående inte ska besöka boenden om det inte är absolut nödvändigt.

-   Vi hoppas och tror att det finns en stor acceptans hos anhöriga för att vi på det här sättet försöker förebygga smitta hos utsatta grupper. Vi följer fortsatt Folkhälsomyndighetens rekommendationer och kommer upphäva restriktionerna så fort myndigheten föreslår detta, säger Anna-Lena Sellergren, socialchef i Varbergs kommun.

Här finns mer information om läget kring coronaviruset.