varningsikon

2021-02-26

Kommunens verksamheter påverkas av covid-19

Varbergs kommun arbetar löpande med att anpassa verksamheten utifrån situationen.

Läs mer om Information med anledning av covid-19

Sök

2018-06-29

Regler och rutiner för uthyrning av idrottsanläggningar ska ses över

Med anledning av föreningen Unite Peoples kvällsfotboll har behovet av att kunna boka idrottsanläggningar helgkvällar aktualiserats.

Tidigare har uthyrning som regel skett när en vaktmästare eller annan ansvarig kommunanställd varit i tjänst. Detta uppfylldes tidigare av kvällsfotbollen, men efter att omständigheterna för aktiviteten förändrats fick den först inte fortsätta i lokalerna som tidigare.

Varbergs kommun har nu beslutat att kvällsfotbollen ändå ska få fortsätta på samma tid.

I augusti kommer kultur- och fritidsnämnden att se över regler och rutiner för uthyrning av kommunens idrottsanläggningar med syfte att öka föreningars möjlighet att boka anläggningar även på helgkvällar.