Sök

Rapporten från vårens Demokratiforum är här! - Var du där?

Ungdomar och politiker samtalar under Demokratiforum för ungdomar den 26 mars 2015
4 juni 2015Kommunen

Rapporten passar grymt bra att läsa en solig dag vid fästningsvallen eller en regnig dag på ungdomsgården. I rapporten går det att läsa om vad ungdomar och politiker diskuterade för frågor, vilka förslag som kommit upp, coola tankar och idéer om Varbergs utveckling och mycket mer!

Jag vill läsa rapporten och klickar därför på denna länk. Pdf, 1.2 MB, öppnas i nytt fönster. (Pdf, 1.2 MB)


Politiker och ungdomar från Varbergs ungdomsgårdar och ungdomens hus, Centralen, träffades på Folkets Hus i Varberg den 26 mars 2015.


Syftet med Demokratiforum för ungdomar är att fånga unga människors kreativa idéer för att utveckla Varberg, ta tillvara deras engagemang samt ge förutsättningar och möjligheter för ungdomar att påverka sin vardag. Forumet är en del av arbetet med delaktighet utifrån Vision 2025.


Demokratiforum för ungdomar kommer att genomföras varje år och forumet ska skapa dialog utifrån ett demokrati- och invånarperspektiv, där ungas synpunkter bemöts, diskuteras och återkopplas.


Under årets Demokratiforum för ungdomar har följande teman diskuterats:

· En kreativ och aktiv fritid

· Hälsa, trygghet och jämställdhet

· Skola, framtid och arbete

· Varbergs framtid

· Valfritt tema


Vad händer sedan?

Rapporten har skickats ut till kommunens förvaltningar och bolag, Räddningstjänsten Väst, Polisen och Region Halland tillsammans med eventuella frågor, förslag, tankar och idéer som ungdomar har framfört. Ett nytt möte kommer sedan att hållas med alla deltagare och då presenteras hur deltagarnas förslag, tankar och idéer har tagits tillvara eller kommer att tas tillvara. Detagande ungdomar får ett intyg att komplettera sitt CV med och alla deltagare får en hemlig gåva.