Sök

2019-01-30

PS nybliven EU-ambassadörskola

Peder Skrivare skola har blivit certifierad som Ambassadörskola för EU av Europarlamentet och EU-minister Hans Dahlgren. Skolan ingår i ett europeiskt skolprojekt EPAS, för att öka demokratin och kunskapen om EU hos medborgarna.

En grupp EU-ambassadörsstudenter från PS gymnasiet står utomhus i snön med EU-tröjor på sig

Peder Skrivares skola har under senaste åren
intensifierat sitt arbete med internationella frågor och aktiviteter för att öka ungdomars medvetenhet om EU:s inverkan på deras liv. Som en del i projektet har Juniorambassadörer bestående av 20 stycken elever från Samhällsvetenskapliga programmet och Naturvetenskapliga programmet utsetts.

Eleverna besökte Bryssel under hösten och träffade EU-parlamentariker samt representanter från EU-kommissionen. De har varit ute i klasser och föreläst samt skriver nyhetsbrev på skolans hemsida om EU:s uppdrag och viktiga politiska frågor som EU behandlar.

Juniorambassadörerna kommer också att inför Europaparlamentsvalet den 26 maj anordna skolval den 9-10 maj och olika aktiviteter på skolan i samband med detta. Ett fokus är att uppmärksamma hur viktigt det är att denna gång rösta i valet. Skolans arbete kring dessa frågor kommer årligen att granskas framöver för att kunna ta ställning till om certifieringen får behållas.

Frågor?

Har du frågor kring detta arbete går det bra att kontakta Emma Nilsson Norberg,
EU-ambassadör och lärare på PS, telefon 070-308 52 11 eller e-post emma.nilsson.norberg@varberg.se