Sök

2020-03-20

PRAO för årskurs 8 genomförs inte vårterminen 2020

Förskole- och grundskolenämnden har med anledning av coronaviruset covid-19 beslutat att inte genomföra PRAO för årskurs 8 under vårterminen 2020.

Med anledning av Folkhälsomyndighetens direktiv om att förhindra smittspridning gör förskole- och grundskoleförvaltningen bedömningen att PRAO inte bör genomföras vårterminen 2020. Motiveringen är att PRAO är en aktivitet som för samman elever och yrkesföreträdare som till vardags inte möts och därtill kan innebära att möten med de av Folkhälsomyndigheten utpekade riskgrupper.

- För att bidra till att bekämpa och minska smittspridningen och skydda riskgrupper väljer vi att inte genomföra PRAO för årskurs 8 denna vårtermin. Vi har ännu inte fattat beslut om eventuella ersättningsdagar eller arbetslivsorienterade aktiviteter, säger Susanna Hanson, chef på förskole- och grundskoleförvaltningen i Varbergs kommun.

En stor andel av grundskoleeleverna genomför sin PRAO på kommunala verksamheter som äldreboenden, hemtjänst och LSS-boenden, vilka är arbetsplatser där det finns brukare och personer som tillhör riskgrupper.

Till Varbergs kommun samlingssida om corona/covid-19.