Sök

Positiv utveckling inom flera områden i grundskolan

17 april 2014Kommunen

I årets Öppna jämförelser för grundskola jämförs resultat och resursindikatorer på kommunnivå. Kommunens resultat beskrivs utifrån slutbetyg, ämnesprov och omvärldskunskap och resurserna utifrån uppgifter om kostnader och personal.

Varbergs kommuns utveckling är positiv inom många avseenden. Bland annat i andel elever som nått målen i alla ämnen för årskurs 9 där kommunens resultat går upp från plats 97 till 58 av 289 undersökta kommuner. Inom detta område ingår Varberg i de 25 procent av kommunerna som presterar bäst. Detsamma gäller för det genomsnittliga meritvärdet för årskurs 9.


Även i de nationella proven för årskurs 9 ser utvecklingen positiv ut. I andel elever i årskurs 9 som minst uppnått målen för E i ämnesprovet matematik ingår Varberg i de 25 procent av Sveriges kommuner som presterar bäst. Inom detta område går grundskolorna i Varbergs kommun från plats 102 till plats 58 av 289 undersökta kommuner.


- När vi jämför vårt resultat med jämförbara kommuner i Sverige så ligger vi kontinuerligt väldigt bra till inom de allra flesta områden, säger Simon Cederholm, kvalitetsstrateg på Barn och utbildningsförvaltningen i Varbergs kommun.


Rapporten från SKL i sin helhet.