Sök

2019-01-25

På gång i projekt Västerport

Stena Line har nu fått klartecken att bli kvar i Varberg några månader längre än planerat, markanvisningstävlingen är snart igång ”på riktigt” och samrådet för detaljplanen för etapp 1 närmar sig.

Stena Line har fått kommunens tillåtelse att vara kvar i Varberg fram till sista december 2019. Det är tre månader längre än vad som tidigare avtalats. Stena har önskat denna framflyttning eftersom de behöver tid för att färdigställa och provköra sin nya anläggning i Halmstad.
- Stena har varit kommunens hyresgäst i många år och vi vill gärna underlätta för dem om vi kan, säger kommundirektör Carl Bartler.
Möjligen kan Stena därefter få ytterligare en månad på sig och flytta senast den 31 januari 2020. Detta är dock inte klart och måste i så fall ske i samråd med Västerportprojektet.

Förhoppning om att börja tidigare

Det här betyder en viss förskjutning av projekt Västerports tidsplan, men projektledare Claes Premmert är inte oroad.
-Hallands Hamnar undersöker möjligheten att redan till hösten upplåta delar av det som idag är Stenas uppställningsyta för lastbilar. Det skulle betyda att vi kan komma igång med visst ledningsarbete redan i oktober, vilket är tidigare än beräknat. Eventuellt kan också en del av ytan användas till att ta emot schaktmassor som behövs för att höja marken i Västerport.
- I ett projekt som det här, där så många aktörer är beroende av varandra, är det svårt att planera på vecko- eller månadsnivå.

Samråd och tävling

Under våren kommer detaljplanen för etapp 1 att gå ut på samråd, vilket är ett tillfälle för alla som vill att lämna synpunkter. Förslagen till detaljplan och gestaltningsprogram (plus alla utredningar) kommer att ställas ut både på Kulturhuset Komedianten och Gallerian under åtta veckor.
Det är också dags för markanvisningstävlingen i Västerport att komma igång.
-Den 29 mars skickas den formella inbjudan ut. Byggaktörerna kommer sedan ha 6 veckor på sig att lämna in sina förslag, berättar Claes Premmert.

I måndags skickade projektet in en ansökan om miljötillstånd för vattenverksamhet till Mark- och miljödomstolen. Tillståndet behövs för att få lov att utföra arbetet med att stabilisera kajerna och fylla mindre delar av hamnbassängen.