Sök

Överförmyndarna i Varberg och Falkenberg flyttar ihop

7 maj 2014Kommunstyrelsens förvaltning
Överförmyndare från Falkenberg och Varberg.

Övre raden från vänster: Marianne Wallenberg, Sebastian Larsson, Lina Tingström. Nedersta raden från vänster: Annika Källberg Haknert, Margareta Svernfors Rothell, Britt Skogqvist.

Den 15 maj fullbordas samgåendet mellan överförmyndarenheterna i Varbergs och Falkenbergs kommuner. Verksamheterna samlas då i nya lokaler i Varberg. Ny adress blir Norrgatan 16.

Under flyttdagarna den 15 och 16 maj är verksamheten helt stängd för allmänheten. Men från den 19 maj är den nya överförmyndarförvaltningen öppen för besök måndag - fredag mellan kl. 10.00 och 12.00. Telefontid är dagligen kl. 08.00 – 16.30 med stängt för lunch kl. 12.00 – 13.00.


Expeditionen i Falkenberg på Holgersgatan 22 kommer fortsättningsvis att vara öppen på tisdagar, och då i första hand för bokade besök. Dit kan gode män och förvaltare vända sig med sina frågor. Handlingar till överförmyndarförvaltningen kan lämnas i Falkenbergs kommuns reception.


Vår postadress är Varbergs kommun, Överförmyndarförvaltningen, 432 80 Varberg. Telefon 0340-88 000 och e-post ofm@varberg.se . Chef för den sammanslagna förvaltningen är Margareta Svernfors Rothell, tel 0340-697 643. Utöver henne består förvaltningen av fem handläggare.