Sök

2017-08-17

Ombyggnationen på Västra Vallgatan startar igen

Ombyggnationen av Västra Vallgatan mellan Bäckgatan och Lasarettsgatan drar igång nästa vecka efter sommaruppehållet.

I höst kommer körbanan göras iordning samtidigt som vi anlägger den nya cykelbanan på västra sidan och busshållplatsen utanför vårdcentralen. I samband med detta kommer även korsningen Västra Vallgatan/Lasarettsgatan att förbättras.

Under vissa perioder kommer enbart ett körfält vara öppet med trafikljusreglering och under vissa perioder kommer gatan att vara helt avstängd. Vi uppmanar alla att om möjligt köra en annan väg genom centrum.

Mer information om de olika avstängningarna

Busstrafiken flyttar tillfälligt från Västra Vallgatan

Under hösten leds busstrafiken öster om centrum, förbi busshållplats Lorensberg. Mer information om detta finns på Hallandstrafikens hemsida, www.hallandstrafiken.se.