Sök

2019-06-03

Nytt torn ska ge utsikt över fågellivet

Med den timglasformade ”Kärven”, byggd i trä, har White Arkitekter AB vunnit tävlingen om att utforma utsiktstornet till det framtida naturområdet vid Getteröns naturreservat och Naturum.

I samband med att vi de närmaste åren täcker Lassabackadeponin med tätskikt och jordmassor från projekt Varbergstunneln bygger vi upp ett helt nytt naturområde ovanpå deponin, som kan bli ett populärt utflyktsmål. Ett utsiktstorn ska bli en visuell symbol för området och locka besökare att utforska området, utöva fågelskådning och njuta av utsikten.

Tre arkitektkontor har deltagit i tävlingen och förslagen har utvärderats utifrån värdeorden unikt, vistelsekvalitet och prisvärt.

Det vinnande förslaget ”Kärven” är ett torn av trä bestående av 140 stycken 13 meter långa reglar som fogas samman i en tät flätstruktur. En spiraltrappa leder upp till övre planet som har utsikt åt alla håll.
Juryn anser att ”Kärven” har en enkel och spännande form och att de smala träribborna passar in i omgivningen. Det finns gott om plats på utsiktsplanet och stora möjligheter för såväl barn som vuxna att ta del av utsikten.
- Med sin timglasformade siluett har Kärven potential att bli ett unikt landmärke i Varberg. Utsiktsplanets storlek ger många möjligheter och har störst mervärde för besökarna utav de tre förslagen, säger Cecilia Frederiksen, stadsträdgårdsmästare och ordförande i juryn.

Alla tävlingsbidragen

Utsiktstornet från den övre plattformen

Utsikt åt alla håll från det övre planet i tornet.

Om juryn

Juryn har bestått av stadsträdgårdsmästare Cecilia Frederiksen, stadsarkitekt Maria Söderlund, kommunekolog Rasmus Kaspersson, näringslivsutvecklare Magnus Thomson samt Linda Nyberg, föreståndare på Naturum och Bo Nielsen, ornitolog i Varbergs ornitologiska förening.