Sök

Nytt nummer till Räddningstjänsten Väst

28 maj 2014Kommunstyrelsens förvaltning

Den 2 juni byter Räddningstjänsten Väst telefonnummer till 010-219 30 00.

Räddningstjänsten Väst har nytt telefonnummer från och med måndagen den 2 juni. Det nya telefonnumret är 010-219 30 00 och används vid icke akuta ärenden. I nödsituationer där det föreligger fara för liv, egendom och miljö gäller nödnumret 112.

Räddningstjänsten Väst är sedan 2013 gemensam räddningstjänst för Varbergs kommun och Falkenbergs kommun.